Hartelijk welkom op de website van Hoogervorst projectontwikkeling B.V., c.q. Ruud Hoogervorst. Als ontwikkelaar en bestuurder heeft hij meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van projectontwikkeling, acquisitie, planning en organisatie, grondexploitatie en begeleiding c.q. advisering van ambtelijke organisaties.

Onder de hoofdstukken bedrijfsvisie, projecten  en contact vindt u de benodigde informatie over genoemde werkvelden.

Een goede samenwerking met de klant op basis van vertrouwen is voor ons de absolute basis. Vertrouwen dat wij hebben opgebouwd in onze vaste contacten en vertrouwen dat wij graag willen opbouwen in onze nieuwe relaties.

Als u de website heeft bekeken zou het uiteraard plezierig zijn als daar ook een persoonlijk contact uit zou voortkomen, waaruit wellicht een samenwerking zou kunnen ontstaan.

 Ruud Hoogervorst

directeur